Scopul principal al asociaţiei este crearea spaţiului educativ pentru formarea culturii drepturilor omului şi toleranţei.

 

Scopurile şi sarcinile asociaţiei sunt următoarele:

 

  • Educaţia în domeniul toleranţei etnice, naţionale, rasiale, confesionale, culturale şi toleranţei de gender;
  • Crearea resurselor şi programelor educaţionale în domeniul drepturilor omului şi toleranţei;
  • Crearea oportunităţilor de prezentarea culturii şi tradiţiilor originale pentru reprezentanţi ai minoritaţilor naţionale şi etnice;
  • Dezvoltarea toleranţei şi respectului faţa de diversitate culturală;
  • Formarea responsabilităţii sociale şi poziţiei civice;
  • Pregătirea şi formarea iniţială cadrelor didactice pentru activitatea în domeniul educaţiei toleranţei etnice, naţionale, rasiale, confesionale, culturale şi toleranţei de gender;
  • Pregătirea specialiştilor de diferite domenii şi profesii pentru activitatea în cadrul societăţii multinaţionale şi multiculturale;
  • Respingere a tuturor formelor și manifestărilor de xenofobie.

diversitate.org.md, 2015-2018