RO

РУ

ENG

Pe parcursul acestui an, Centru de Educație non-formală "Diversitate", sustinut de Civil Rights Defenders, a pregătit pentru dumneavoastră expoziția de fotografii «Pentru că eu trăiesc aici 2.0» cu istorii personale unice a oamenilor care trăiesc în Moldova. Vrem să împărtășim cu voi background-ul etnic diferit a unor jurnaliști, reprezentanți a sectorului cultural, activiști pentru drepturile omului, , refugiați, activiști civici, oameni de identitate etnică mixtă care contribuie la dezvoltarea țării în diverse domeniile de activitate.

 

«Pentru că eu trăiesc aici 2.0» - este un proiect despre diversitatea culturală și etnică a Moldovei, care este prezentă în fiecare din noi. Este o oportunitate de a-ți împărtăși istoria, ideile, gândurile, întrebările și problemele tale. Este o discuție sinceră despre temeri, valori, tradiții, ostilitate, toleranță, discriminare și drepturile omului.

 

«Pentru că eu trăiesc aici 2.0» este un dialog deschis despre identitate, interacțiunea interculturală și provocările cu care se confruntă persoanele cu un background etnic mixt în lumea modernă.

 

Ne vedem duminică, 4 decembrie, la ora 13.00,

în Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală (Kogălniceanu, 82).

Vino să povestești istoria ta.

На протяжении года Центр неформального образования «Diversitate», при поддержке Сivil Rights Defenders, готовил для вас фотовыставку «Because I live here 2.0» с личными и абсолютно уникальными историями людей, живущих в Молдове. Мы хотим поделиться с вами бережно собранными историями людей с разным этническим бэкграундом — журналистов, правозащитников, деятелей культуры, беженцев, гражданских активистов, людей со смешанной этнической идентичностью.

 

«Because I live here 2.0» — это проект о культурном и этническом многообразии Молдовы, которое есть в каждом из нас. Это возможность поделиться своей историей, своими идеями, мыслями, вопросами и проблемами. Это рассказы людей, которые несмотря ни на что живут в этой стране и делают важные и нужные вещи. Это откровенные разговоры о страхах, ценностях, традициях, вражде, толерантности, дискриминации, правах человека.

 

«Because I live here 2.0» — это открытый диалог с вами о межкультурном взаимодействии, идентичности и вызовах, с которыми сталкиваются люди со смешанной этнической идентичностью в современном мире.

 

Ждем вас в воскресенье, 4 декабря в 13.00 в Этнографическом Музее (Когэлничану, 82).

Приходите и поделитесь своими историями.

During the year, the informal education center «Diversity», supported by Civil Rights Defenders, prepared for you the photo exhibition «Because I live here 2.0» with the totally unique personal stories of people living in Moldova. We want to share with you carefully collected stories of people from different ethnic backgrounds - journalists, human rights defenders, cultural workers, refugees, civil society activists, people with mixed ethnic identity.

 

«Because I live here 2.0» - is a project about cultural and ethnic diversity of Moldova, which is within each of us. This is an opportunity to share your story, your ideas, thoughts, questions and concerns. These are the stories of people who in spite of everything live in this country and do important and necessary things. This is a frank talk about fears, values, traditions, hostility, tolerance, discrimination, human rights.

 

«Because I live here 2.0» - is an open dialogue with you about intercultural interaction, identity and challenges faced by people with mixed ethnic identity in the modern world.

 

See you on Sunday, December 4 at 13.00 in the Ethnographical Museum (Kogalniceanu, 82).

Come and share your stories.

This project is supported by Civil Rights Defenders

diversitate.org.md, 2015-2017