РУ

RO

Центр неформального образования “Diversitate” запускает Менторскую программу для девочек BRAVE

по реализации собственных социальных и феминистских инициатив.

 

BRAVE: Mentorship programme for girls - это программа по развитию собственных идей социальных проектов
в области гендерного равенства, противодействия насилию, прав человека, анти-буллинга, обустройства пространств для подростков и молодёжи, арт-инициатив, экологии и др. с возможностью дальнейшей реализации этих идей.

 

В рамках программы вы сможете обучиться основам проектного менеджмента, воплотить свою идею в социальную инициативу и решить какую-то проблему вашего города или села.
На реализацию инициатив будут выделены мини-гранты.

 

Податься на программу могут:

 • Девочки-подростки и молодые девушки в возрасте от 14 до 21 года, у которых есть желание изменить
  что-то в своём населённом пункте;
 • Девушки из Молдовы и девушки из Украины, проживающие в Молдове в связи с военными действиями;
 • Заявки принимаются от группы из 2-3 человек, индивидуальные заявки в рамках данной программы
  не рассматриваются.

 

Приоритет будет отдан девушкам из регионов и девушкам из уязвимых групп.

 

Период программы: ноябрь 2022-апрель 2023.

 

Предварительное расписание программы:

 • 2-х дневный выездной тренинг по гендерному равенству и проектному менеджменту (вторая половина ноября)
 • работа над планирование и развитием идеи инициативы со своей группой и менторкой (декабрь-январь)
 • 2-х дневный выездной тренинг по проектному менеджменту и подготовке инициатив к реализации (февраль)
 • Запуск инициатив (март)
 • Final event: заключительное мероприятие в Кишиневе с презентацией реализованных инициатив (начало апреля)

 

Заявку на участие нужно заполнить до 23:59 10-го ноября (общая заявка на всю группу).

 

Результаты отбора вы получите на вашу почту или по телефону не позднее 15-го ноября.

 

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам по электронной почте cen.diversitate@gmail.com

или по телефону 079469299 (Анна Провозин, координаторка программы).

 

Участие в менторской программе полностью бесплатно, все расходы на дорогу, проживание и питание покрываются организаторками.

 

Проект финансируется Oak Foundation в рамках программы Combating Domestic Violence in Moldova.

Программа реализуется в Молдове в рамках партнерства с Asociația pentru Relații Comunitare.

Centru de educație non-formală ”Diversitate” lansează programul de mentorat pentru fete BRAVE
pentru dezvoltarea și implementarea inițiativelor sociale și feministe.

 

Programul de mentorat BRAVE este un program de dezvoltare a propriilor proiecte sociale în domeniul egalității de gen, combaterea violenței, drepturile omului, anti bullying, crearea unor spații pentru adolescenți și tineri, inițiative de artă, ecologie și altele cu posibilitatea de implementare mai departe a acestor idei.

 

În cadrul acestui program vei învăța bazele de gestionare a unui proiect, implementarea ideilor tale într-o inițiativă socială pentru a soluționa o problemă a orașului sau satului tău.

Vor fi oferite micro-granturi pentru implementarea inițiativelor.

 

Cine poate aplica:

 • Fete cu vârsta între 14-21 care doresc să schimbe ceva în comunitatea lor
 • Fete din Moldova și fete din Ucraina care trăiesc în Moldova din cauza războiului
 • Vor fi considerate doar aplicațiile de grup (un grup de 2-3 persoane), aplicații individuale nu sunt acceptate

 

Prioritate va fi dată fetelor din regiuni și fete din grupuri social-vulnerabile

 

Perioada programului: Noiembrie 2022 - Aprilie 2023

 

Orarul preliminar al programului:

 • Training de 2 zile pe tema egalității de gen și gestionarea proiectelor (sfârșitul lui Noiembrie)
 • Lucru asupra planificării și dezvoltării inițiativei cu grupul și mentorul tău (Decembrie - Ianuarie)
 • Training de 2 zile pe tema gestionării proiectului și pregătirea pentru implementarea inițiativelor (Februarie)
 • Lansarea inițiativei (Martie)
 • Evenimentul Final: prezentarea inițiativelor și discutarea rezultatelor (Aprilie)

 

Cererea de participare trebuie completată până la 23:59 pe 10 noiembrie.

 

Rezultatele selecției le veți primi prin e-mail sau telefon până cel târziu 15 noiembrie.

 

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail cen.diversitate@gmail.com

sau prin telefon 079469299 (Anna Provozin, coordonatoare de program).

 

Participarea este gratuită, costurile de transport, cazare și mâncare vor fi acoperite de organizatori.

 

Proiectul este finanțat prin Programul de Combatere a Violenței Domestice în Moldova, susținut de Oak Foundation. Programul este implementat în Moldova prin parteneriat cu Asociația pentru Relații Comunitare din România.

diversitate.org.md, 2022