Festivalul Limbilor, a 10-a ediție

 Х Фестиваль языков - 2017

FESTIVALUL LIMBILOR, a 10-a ediție

 

«Festivalul limbilor» - este posibilitatea de a afla  informație nouă despre diverse limbi care sunt răspîndite pe teritoriul Moldovei si peste hotarele ei. Reprezentanți a 24 culturi diferite sunt gata să povestească oaspeților săi despre limba lor natală. Într-o ambianță plăcută, profesorii vă vor prezenta frumusețea culturii lor într-o formă deschisă și liberă (dansuri, cîntece, poezii, etc.). Astfel, devine real  ca oaspeții să cunoască despre un număr mare de etnii și limbi prezente în Moldova, țările din Europa, Asia și Africa.

 

Festivalul reprezintă o legătură culturală dintre oameni, care permite sa se facă cunoștință cu cultura altor țări și popoare. Și aici nu vei avea nevoie de vize sau bani pentru transport, căci oriunde ai păși – vei ajunge în altă țară.

 

Festivalul va avea loc în cadrul săptămînii împotriva rasismului, fiind promovat de Clubul Toleranței CCE "KEDEM", UNITED, Congresul Euroasiatic Evreiesc, Centrul de educație nonformală "Diversitate" și CCE "KEDEM".

 

Data, ora: Du, 9 aprilie la 12.00

Х ФЕСТИВАЛЬ ЯЗЫКОВ

 

«Фестиваль языков» — это возможность узнать о различных языках, распространённых как на территории Молдовы, так и за её пределами. Представители 24 культур готовы познакомить гостей мероприятия с языками, которые являются для них родными.
В непринуждённой обстановке преподаватели представят красоту своей культуры через язык в свободной, открытой форме (танцы, песни, поэзия и др.), расширяя представления гостей об этническом и языковом многообразии Молдовы, стран Европы, Азии, Африки.

 

Фестиваль является культурным мостом между людьми, позволяющим познать культуру других стран и народов. И тут не нужны визы или деньги на транспорт, ведь куда ни шагни — попадёшь в другую страну.

 

Фестиваль проводится в рамках общеевропейской Недели против расизма, при поддержке: Евро-Азиатского Еврейского Конгресса, UNITED, Центра неформального образования «Diversitate» и ЕКЦ "КЕДЕМ"

 

Дата и время: Вс, 9 апреля в 12.00

diversitate.org.md, 2015-2017