Festivalul Limbilor, a 11-a ediție

 ХI Фестиваль языков - 2018

FESTIVALUL LIMBILOR, a 11-a ediție

 

Vă invităm la Festivalul Limbilor, ediția 11-a!

 

«Festivalul limbilor» - este posibilitatea de a afla informație nouă despre diverse limbi care sunt răspîndite pe teritoriul Moldovei si peste hotarele ei. Reprezentanți a 24 culturi diferite sunt gata să povestească oaspeților festivalului despre limba lor maternă. Într-o ambianță plăcută, profesorii vă vor prezenta frumusețea culturii lor într-o formă deschisă și liberă (dansuri, cîntece, poezii, etc.). Astfel, devine real
ca oaspeții să cunoască despre un număr mare de etnii și limbi prezente în Moldova, țările din Europa, Asia și Africa.

 

Festivalul reprezintă o legătură culturală dintre oameni, care permite
sa se facă cunoștință cu cultura altor țări și popoare. Și aici nu vei avea nevoie de vize sau bani pentru transport, căci oriunde ai păși
– vei ajunge în altă țară.

 

Data, ora: 25 martie, înregistrarea la 12-30. începutul la 13.00

Locul: str. E. Doga 5 ( Diordiță)

Intrarea gratuită

 

 

Festivalul este organizat de Centru de educație nonformală "Diversitate" și CCE "KEDEM" ți susținut de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA și Biroul Relații Interetnice.

ХI ФЕСТИВАЛЬ ЯЗЫКОВ

 

Приглашаем вас на 11 ежегодный Фестиваль языков!

«Фестиваль языков» — это возможность узнать о различных языках, распространённых как на территории Молдовы, так и за её пределами. Представители 24 культур готовы познакомить гостей мероприятия с языками, которые являются для них родными.
В непринуждённой обстановке преподаватели представят красоту своей культуры через язык в свободной, открытой форме (танцы, песни, поэзия и др.), расширяя представления гостей об этническом и языковом многообразии Молдовы, стран Европы, Азии, Африки.

 

Фестиваль является культурным мостом между людьми, позволяющим познать культуру других стран и народов. И тут не нужны визы или деньги на транспорт, ведь куда ни шагни — попадёшь в другую страну.

 

Дата и время: 25 марта, регистрация в 12-30, начало в 13.00

Место: ул. Е. Дога 5 (быв.Диордица)

Вход бесплатный.

 

 

Фестиваль проводится при поддержке: Центра неформального образования «Diversitate», Посольства США в Молдове, ЕКЦ "КЕДЕМ", Бюро межэтнических отношений.

diversitate.org.md, 2015-2017