РУС

RO

EN

Первый 7-часовой нон-стоп Хакатон «От маленьких действий к большим изменениям»,
который прошёл 9 декабря, c 12:00 до 19:00 в Кишинёве,

в «Jolly Alon Hotel & Business Center».

 

Мы приглашали к участию волонтеров, представителей неправительственных организаций, педагогов, активистов, школьников
и студентов, заинтересованных в теме активной гражданственности и социальных изменений.

 

На Хакатоне были представлены результаты гражданских и образовательных инициатив, реализованными молодыми людьми
в возрасте 12-17 лет в разных уголках Молдовы, выпускниками программы летней академии межкультурного образования «Истоки толерантности».

 

Были представлены проекты в сфере гражданского образования, активизма, культуры, реализованные нашими партнерами из Молдовы, Гагаузии и Приднестровья.

 

Также в программе Хакатона вошли мастер классы для участников и было организовано пространство для нетворкинга
по направлениям «неформальное образование», «peacebuilding и недискриминация», «культура и креативность», «социальные инициативы в моем сообществе».

 

Основная идея Хакатона «От маленьких действий к большим изменениям» создание платформы, где участники разного возраста, культурного и профессионального бэкграунда могли объединиться и в комфортной непринужденной обстановке обменяться идеями, практиками и вдохновиться перспективами будущего сотрудничества.

Primul non-stop Hackathon “De la acțiuni mici la schimbări mari”,

care va durat 7 ore și va avea loc 9 decembrie, în Chișinău,
la «Jolly Alon Hotel & Business Center».

 

Noi am învitat pentru participarea în Hackathon voluntari, reprezentații organizațiilor non-governamentale, pedagogi, activiști, elevi
și studenți, înteresați în tema cetățeniei active și schimbărilor sociale.

 

La Hackathon au fost prezentate rezultatele inițiativelor civice și educaționale, realizate de către tineri de 12-17 ani în diferite regiuni
a Moldovei, absolvenți a programului academiei de educație interculturală “Izvoarele Toleranței”.

 

Au fost prezentate și proiectele în domeniul educației civice, activismului, culturii, relizate de către partenerii noastre
din Moldova, Gagauzia și Transnistria.

 

În programul Hackathonului vau fost diferite workshopuri și a fost creat spațiu pentru networking pe domenii “educație non-formală”, “peacebuilding și nediscriminarea”, “cultura și creativitate”, “inițiativele sociale în comunitatea mea”.

 

Ideea principal a Hackathonului “De la acțiuni mici la schimbări mari” este crearea platformei, unde participanții de vîrsta diferită, backgroundul cultural și social diferit, într-o atmosferă сonfortabilă ar putea uni și să schimbe cu ideile, cele mai bune practici,
și să inspire de perspective de viitoare colaborare.

 

First 7-hours non-stop Hackathon “From small actions to big changes”,

which will was held on 9th December, at 12 p.m. in Chisinau,

at «Jolly Alon Hotel & Business Center».

 

We invited to participate in Hackathon volunteers, NGO representatives, teachers, activists, pupils and students, interested in the topic
of active citizenship and social changes.

 

During the Hackathon the results of civic and educational initiatives, realized by young people, aged from 12 to 17
in different regions of Moldova, alumini of the summer academy of intercultural education “Sources of Tolerance” were presented.

 

Also, the projects in the fields of civic education, activism, culture, realized by our partners in Moldova, Gagauz Autonomy and Trasnistria region were presented.

Also, during the Hackatone we organized workshops for participants, and was created a space for networking in the domains
of “non-formal education”, “peacebuilding and non-discrimination”, “culture and creativity”, “social initiatives in my society”.

 

The main idea of the Hackathon “From small actions to big changes” is creation of the platform, where participants of different age, cultural and professional background could unite and in comfortable and informal atmosphere share ideas, best practices, and inspire
by perspectives of future collaboration.

 

РУС

RO

EN

Хакатон проводился при поддержке Министерства Иностранных Дел Эстонии в рамках программы «Микрофинансирования проектов» и Посольства Нидерландов в рамках программы «Проекты по правам человека».

Evenimentul a fost susținut de Ministerul Afacerilor Externe a Estoniei în cadrul programului „Microfinanțarea proiectelor” și Ambasada Regatului Țărilor de Jos în cadrul programului “Drepturile Omului”.

Event supported by Estonian Ministry of Foreign Affairs in frames of the program “Micro-financing of the projects”

and The Embassy of the Netherlands within the "Human Rights program”

diversitate.org.md, 2015-2018