MIL COMICS - это комикс о медиаграмотности и влиянии интернета на жизнь подростков.

 

В комиксе рассказывается история из жизни девочки, которая столкнулась с интернет-зависимостью и потеряла веру в себя из-за постоянных сравнений с «идеальной» жизнью, которой делятся другие в социальных сетях.

Как она смогла найти силы и поверила ли в себя снова? Что помогло ей справиться с зависимостью? Какие магические события полностью перевернули ее жизнь?

 

Всё это вы можете узнать, посмотрев первый выпуск комикса.

 

Комикс был разработан подростками совместно с эксперт(к)ами по комиксам и медиаграмотности при помощи профессиональной иллюстраторки.

MIL COMICS este o carte de benzi desenate despre educația mediatică și impactul internetului asupra vieții adolescenților.

 

Acesta spune povestea unei fete care s-a confruntat cu o dependență de internet și și-a pierdut încrederea în ea însăși din cauza comparațiilor constante cu viața "ideală" împărtășită de alții pe rețelele de socializare.

Cum a reușit să-și regăsească puterea și a crezut din nou în ea însăși? Ce a ajutat-o să facă față dependenței sale? Ce evenimente magice i-au transformat complet viața?

 

Toate acestea le puteți afla vizionând primul număr al benzii desenate.

 

Banda desenată a fost realizată de adolescenți în colaborare cu experți în benzi desenate și educație mediatică, cu asistența unei ilustratoare profesioniste.

MIL Comics #1,

Интернет-зависимость

MIL Comics #1,

Dependența de internet

Над созданием комикса работали:

 

Ульяна Снежински

Андрея Воловей

Елена Шокина

Яна Кушнир

Дарья Даценко

Екатерина Раю

Жанна Скорич

 

Оксана Полякова

Аннастасия Провозин

Октавиан Курошу

 

MIL Comics создан в рамках проекта "Strengthening Media Information Literacy", реализуемого при поддержке Deutsche Welle Akademie и финансируемого Федеральным Министерством Экономического Сотрудничества и Развития Германии.

La crearea cărții au lucrat:

 

Uliana Snejinski

Andreea Volovei

Elena Șokina

Iana Cușnir

Daria Dațenco

Ecaterina Raiu

Janna Scorici

 

Oxana Poleacova

Annastasiia Provozin

Octavian Curoșu

 

MIL Comics face parte din proiectul "Strengthening Media Information Literacy", implementat cu susținerea Deutsche Welle Akademie și finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.

diversitate.org.md, 2021